За насУслугиОфертиЗаявкаКонтакти
ЗА НАС

Дружеството е регистрирано по Търговския закон с решение №7043 от 29.11.2002г. на Пловдивски окръжен съд и притежава “Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на основание “Закон за частната охранителна дейност” , издаден от Директор ДНСП-гр.София.
Дружеството притежава сертификат за Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния Стандарт ISO 9001:2000.№207383/03.01.2007г. Издаден от BUREAU VERITAS CERTIFICATION и преиздаден през 2009г. От MOODY INTERNATIONAL.


Агенцията осъществява физическа охрана на офиси, административни, стопански и търговски обекти, здравни заведения, складове, училища и производствени предприятия, както и инкасо на парични и стоково материални ценности.Разполага със звено за монтаж на СОТ, Видеонаблюдение, Пожароизвестяване и пожарогасене. Към настоящия момент фирмата разполага със сътрудници на територията на гр.Пловдив и Пловдивска област. За нашите сътрудници не представляват трудност големината на обекта, сложността му, степента на риска и т.н. За тях е характерна лоялността, коректността и опазването както на фирмената тайна, така и интересите на възложителя.
Разполагаме с униформено облекло, свързочни средства, автомобили, оръжие и всякакъв вид оборудване за извършване на охранителна дейност.
Агенцията поддържа постоянно оперативно сътрудничество и взаимодействие с териториалните структури на МВР за предотвратяване на кражби и посегателства върху охраняваните обекти.

УСЛУГИ
1111Техническа Охрана
1111Физическа Охрана

1111Методическа помощ при сформиране на звено за самоохрана

111 Управлeние на сгради
111 Обезопасяване на строителни обекти
......Детективски услуги
ОФЕРТИ
КАРИЕРА
ЗАЯВКА
КОНТАКТИ